متن آهنگ نقد اثر مشترک جیدال و تهم

این یه رازیه که ما خیلی وقته بلدیمش پایدار
جیدال
چِشا باریکه بگو فیلیپینی
من یه تیریپی اَم که هیشکی این تیریپی نی
از اون مغزا که همیشه أ ایده ها پُرن
صورت لَش و موها مثِ ویتِلا بلند
هِــــی میگیری چی میگم
حرفامو رویِ نُتا میبینی میچینم
چندسال قبل یه چی ورداشتم
هنو دیوار روبه رومو ۳dمیبینم
شکل میدم انگار شابلونم
کپی میکنن ازم انگار کاربُنم
بچه بازی انگار کارتنن
دنبالِ توجه انگار تابلوئن
میاد باز به سمتم باشم هر جوری من
اونکه سرده با همه داغه بدجوری تنش
امشب دفعه اوله میبینمش
ولی جوری صمیمیه انگار یه سال هر روز دیدمش
ببین چندتا ورق اینجاست
ماها جلوییم و عقبین باز
میگن دنبالِ تَش میگردن
میگم جایی نرن که حتی تهم اینجاست
اصاً من کیم پسرِ رپِ تهرانم
خطِ چشمام حفظن خُب همه شعرام هم
درویش مرویش هم نیستم ولی
چند سالی هست که توو خط عرفانم
تهم
نقدِ همینه کارات قسطی خوبن
ببین دارن میپرن چه شکلی رو من
این فرشته ها که مشکی پوشن
میخوان باهام بپرن بی هیچ حسی توو شهر
توویِ شهرم ، توویِ شب
تهم
شبا بی خواب صبحا چی ها؟
میپرسن کجاییم و با کیا ؟
باز هم مشکی رو تن چرم خفاشی با
موندیم کنارِ جغدا بیدار
تا از بِلاروس بیام با بلاروسا
فــرق نداره دراز کوتاه
میگه یه کام رو شات تا به کار بود ها
میگه گردن فوله ولی دراکولا
و نه نیستیم به خواب آلوده
چِشا باز مثلِ بادبان توو دریا
میگن دنبالمونه شهرداری چون باز زدیم یه کانال توو مغزا
دادیم فرار أ مرزا
مهاجرت به فراتر از سال
از توو داغیم ببین ساکوراجیما ــَم
اگه داستان داغه حرارت از ماست
پَ هستیم رو کار بی پیله
میخوام پور (poor) و پول رو پول پول
تا کنم نه رپو با بوگاتی زیرش
اسطوره ایم چون مثِ مِدوسان کارام
با اینکه یونانی نیستش
سنگ میشه هر کی که بگیره من توویِ ورساچی (ورساچه) میگم
ثُلث تنمه ، تولیدِ وطنه
خُسِ کارِ اونا که أ ورساچی میگن
اصلی ترین وصلیم أ بالا به پایین ولیعصریم)
بیزنس و لاتی دایی علی پروین
دیکته کنم اگه باز داری کمی تعلیم
جیدال
نقدِ همینه کارات قسطی خوبن
ببین دارن میپرن چه شکلی رو من
این فرشته ها که مشکی پوشن
میخوان باهام بپرن بی هیچ حسی توو شهر
توویِ شهرم ، توویِ شب
جیدال
کی میاد دورم مهم نی مامان
میخوام کیمیا کنم
وِرد بخونم توو گوشِ مردم
میلیونا رو میلیارد کنم
یه صداست میگه برنده شو آه
دریده ان همه درنده شو
ببین از بَرَن لفظامو اونا که
حتی ندارن فرهنگشو
خالی نبند دیدیم هر رنگشو ما
حتی اون شهر فرنگشوها
میخوای بگی گنده ای آفرین
تازه داری میشی هم وزنِ تخ*ام
آمار زیاد میخواد
میگه جیدال کجایی ؟
بگو تا ماهم بیایم
نپتون پلوتون وسطِ کیهانیم
تهم
نقدِ همینه کارات قسطی خوبن
ببین دارن میپرن چه شکلی رو من
این فرشته ها که مشکی پوشن
میخوان باهام بپرن بی هیچ حسی توو شهر
توویِ شهرم