متن آهنگ | تکست آهنگ | متن آهنگ ریشه از حصین و بیگرض

متن آهنگ ریشه کاری مشترک از حصین و بیگرض

دروغو سرِ راهِ من نذار ، تو فرق داری با من و خیلی دوری

شد دست و پایِ من عَصا نکشیدم عقب و نگو دِیمی بودی

میگی چرا وا نمیدی هیچوقت خو فرق داریم جا نمیشی اینور

میگی به هر اسمی که اُوردم خندیدی فقط تو پا نمیدی دیدم

من باطنشو دیدم ، از این غافله بُریدم

هر چی چرت و مُفت تر بگی این مردم بیشتر عاشقِ تو میشن

ولی کی میمونه تا آخرِ داستان واسه شیش لو ها برنده واس باش

میدونستم هر لاشخوری که میپَره دور و بَرم نگاهِ تَلَکه به ما داشت

دورم پُرِ آدمایِ وحشی پُرِ ادعا ولی همه کَشکین

جِر بدی این گُرگا رو توو شب یا پا پَس بکشی باز تَنِ لَش شیـــ

حالا باز سر هر چی ، این فنجی توو راستایِ من نی

من میخوام برم سمتِ چیزی که واسه تو نداره بازارِ گرمی

عادت میکنی به این وضع ، تیشه ها سِفت تر به ریشَت

میخوره نبُردی بُرد پَ اونه که میمونه همیشه نو پَ بُدو

برو جلو جاتو مُفت نده ، تکون بده خودتو و پاشو اُرد نده

زندگی سختیشو با تو بُر زده ، تو رو این چیزا بار اوردتِت …

شکوندی هر چی بود ، به ، شکوندی هر چی بود

تو شکوندی هر چی بود بد به خوب لخته خون

بسته سر و بچه غول ساختی أ رو مشکلات

وسطِ راهِ دور با یه نور خام و کور

ذره ضربه راه به زور میری با زخمِ پشتِ پات

غریبه ها با لحنی آشنا ها با ضربه فنی

بهت رسوندن واسه ساخته ها نه اینجا امن نی

پَ راتو کج کردی راهی نی که برگردی

وسطِ راهی ولی انگار لَنگِ پیکِ همدردی

با کی باس دَم خور شد لحظه هانو صد دور کن

میبینی هیش کی نیست جز این آشناهایِ وقت پُر کن

اما یکی هَ که دل میده بِت ، توو اینهمه فقط یکی هِی میگی ولش

صبور باش روزا همه میشه عالی ، شبایِ تلخ و این حرفایِ سرِکاری

رَمقو گرفته آ من ، کرختِ (بی حس) بدن 

حرفایِ حقی که گاهی تا نصفه زدم

عادت میکنی به این وضع ، تیشه ها سِفت تر به ریشَت

میخوره نبُردی بُرد پَ اونه که میمونه همیشه نو پَ بُدو

برو جلو جاتو مُفت نده ، تکون بده خودتو و پاشو اُرد نده

زندگی سختیشو با تو بُر زده ، تو رو این چیزا بار اوردتِت …