کل کل کاغذییا و ملتفتا توی اینستا و کلا فضای مجازی خیلی بالا گرفت برای همین تصمیم گرفتیم یه پست در مورد همین قضیه بزاریم.

اصل ماجرا 

اصل ماجرا از جایی شروع شد که بهراد کاسب رفیق هیچکس و قاف (به لفظ دقت کنید) یه عکس از حصین تو اینستاش گذاشت و تو کپشن نوشت "سلمونی نرو"طرفدارای کاغذ هم شروع کردن به فحش دادن به بهراد و ... و بهراد کپشن رو عوض کرد و یه فحش به کاغذ داد.حصین هم یه پست گذاشت و به ملتفت فحش داد.دوطرف تو این قضیه مقصرن چون بهراد اصلا نباید شروع به کل کل میکرد و حصینم نباید به ملتفت فحش میداد چون بهراد اصلا ربطی به ملتفت نداره.به عکس زیر دقت کنید.

جهان رپ | دانلود آهنگ رپ | متن آهنگ رپ | متن آهنگ | ماجرای دعوای کاغذ و ملتفت

البته حصین پستشو پاک کرد.

حواشی داستان

اما آرتیستایی که دنبال حاشیه بودن و هستن اینجا معلوم شدن پیشرو این کامنت رو زیر پست حصین گذاشت.

جهان رپ | دانلود آهنگ رپ | متن آهنگ رپ | متن آهنگ | ماجرای دعوای کاغذ و ملتفت

 آیین و پوتک هم اینطوری توئیت کردن

جهان رپ | دانلود آهنگ رپ | متن آهنگ رپ | متن آهنگ | ماجرای دعوای کاغذ و ملتفت

علی النور هم تو کانالش این رو نوشت

جهان رپ | دانلود آهنگ رپ | متن آهنگ رپ | متن آهنگ | ماجرای دعوای کاغذ و ملتفت

سوگند هم این توئیت رو گذاشت که فکر نکنم ربطی به این قضیه داشته باشه

جهان رپ | دانلود آهنگ رپ | متن آهنگ رپ | متن آهنگ | ماجرای دعوای کاغذ و ملتفت

و در آخر بهمن دیو از گروه جادوگران این ویدیو رو گذاشتدر آخر امیدوارم دیگه از این اتفاقها نیافته.