عکس نوشته | عکس نوشته رپی | جهان رپ | رپنوشت | باد کار تو تولید برقه | علی سورنا | نگار

 جهان رپ | رپنوشت 

علی سورنا - باد کار تو تولید برقه تا من اینجایم خبر یه حرفه

آثار زیباتون رو به ایمیل star.amd789@gmail.com  بفرستید تا با آیدی اینستاگرامتون منتشر شود.