زمان پخش آلبوم علی سورنا با نام نگار به همراه لیست ترکها