تک آهنگ سایه از آلبوم یادگاری خلسه کاری مشترک از خلسه، سیجل،نسیم و مجیکو


دانلود آهنگ:


متن آهنگ:


هر بار که بودیـــــم بدشانس یه جا

خراب شد دیگه اعصاب ما

دوباره از سایه ما برق زدیم شدیم دور از سایه ها

چون همیشه مود خوبم بوده بام

خورشید توی روزم بوده بام

بزار بسوزن که نمیتونن بزارن حتی سر سوزن توی ما

(سیجل- ورس1)

خوشبختیرو نمیشه داد با شانس توضیحش

مزش میره انگار آدامس موزیه

مثه دختری که آژانس دزدیدش

بغل لاستیــــک زاپاس برد زیرش

به هیچکی هیچی به امید اینکه خدای اون بالاست دزگیرش

فکر نکن هیچوقت ک*ن سر چیزای مسخره میسوزه

تنها چیزی که ندارم حسرت دیروزه

البته هر دفعه مقلطه میون

دوستا اومد گفتیم تقصیر ما نیست وعض بده ایروونه

یادمون میره همش ایرون ماییم

میلیونهاییم

پس غمو بده بره بیرون دایی

نه نگو برمود تیم بود پایین

که خدا بالاسرمون

موقع پرواز داره بالو پرمون

وقتی اونو داری مگه میشه خوشحال تو نری خونه

پس بخند که قهقــــــهت تنها صدای خوب تو این منتطقس

مثله نور خورشید دم پنجرس

صدای اونه اذان مــــــن ساعت 5 عصر

(همخوانی کروس)

هر بار که بودیم بدشانس یه جا

خراب شد دیگه اعصاب ما

دوباره از سایه ما برق زدیم شدیم دور از سایه ها

چون همیشه مود خوبم بوده بام

خورشید توی روزم بوده بام

بزار بسوزن که نمیتونن بزارن حتی سر سوزن توی ما

(خلسه ورس2)

زندگی هیچیش اَ قبلا معلوم

نیست جز یه چی میشه حتما تموم

پَـ حلاله نزا بشه اصلا حروم

آقا جکو جانی داشیامم هستن پلوم

همون توی تنها میشه خوشبخت باشی

توی دادگاه خدا کسی کت شلواری نی

مام قدرت داریم که منفیارو بکنیم مثبت دایی

قدر مطلق ماییم

جرئت داریم که از ترس میان

ایمان اونی داشت که شک کرد زیاد

عشق رسیدم پای رفتن میخواد

آره کار ما تو دفتر صد برگ میاد

اینا بزرگ شــــــدنو توی خوداشون گَمن

دعوا میندازن که جدامون کنن

یاد بچگی بخیر کله گنامون دو نخ

مارلبرو بود بکنیم ششامونو تلخ(یا طبخ)

تق حرف زدن میخوایم برای حرف حق زدن

مرگـــــــــه چند دقم

عقبمه میرم سمت مقصدم

درک فلسفش مشکله

(همخوانی کروس)

هر بار که بودیم بدشانس یه جا

خراب شد دیگه اعصاب ما

دوباره از سایه ما بــــــــرق زدیم شدیم دور از سایه ها

چون همیشه مود خوبم بوده بام

خورشید توی روزم بوده بام

بزار بسوزن که نمیتونن بزارن حتی سر سوزن توی ما

(ورس 3- خلسه و سیجل)

دنیامون کثیفه پس چشماتو بشور

غمامون ابدیه و عشقامون یه روزه

دنیامون یکی ولی فکرامون یه جور

نیست قضا دلمون واسه فردامون بسوزه

خشم فرق بین فریاد و یه زوزه

دنیامون پارَسـ تو یه خیاطی بدوزه

موفقیت دودش مـــیاد بعد دو نخ خریت

دایی یاده که خوب بشی تو اَ بخیت

آره موقتین همه خوشیایه دنیا

توکه حقیقتو کشتی پای رویا

توکه سرنوشتتو گذاشتی پای خودکارا

کی بود جز خودت پشتیبانت شد داش

تو تاریکی بگو که خورشید داره صبحا باید پاشی روی دوپات

که فرقه با حیوونه

اشــــک تو سیل اونه

مرد باید بجنگده حقشو بزور از عرقش بگیره

توی قفسش یه شیره تا که واستاده توی کفنش بمیره

اینا درس نیست تجربس همش

گیر نکن اینقدر تو بحثو فلسفش

(همخوانی کروس)

هر بار که بودیــم بدشانس یه جا

خراب شد یکم اعصاب ما

دوباره از سایه ما برق زدیم شدیم دور از سایه ها

چون همیشه مود خوبم بوده بام

خورشید توی روزم بوده بام

بزار بسوزن که نمیتونن بزارن حتی سر سوزن توی ما

«جهان رپ»