آهنگ الفبا کاری مشترک و زیبا از عرفان با همکاری عرفان ، از آلبوم خداحافظی

متن این آهنگ از جهان رپمتن آهنگ:
«عرفان- اوترو»
هه همیشه بهت میگم//دعوا با تورو به//دوستی به هرکس دیگه ایی ترجیح میدم صد بار
عرفان ورس 1
تو مهمونی حرف میزنیم// یادمون میرفت دورمون بود جمعیتی
موجای منفی بقیه رو قطع می کردیم//آره گفتیم مثله جو زمین
جذب منی و تا صبح با هم غلط میزدیم//نمیدیدیم کرده تلخی کمین
بعد چند وقت میاد بیرون هرچی بدی//پیش میاد هرچی ترجیح ندی
اولش ماه عسلیم//بعدش میخوایی بکنی هرچی مو از سرت
فکر میکنی که بحثای کهنه تمومن//بعد دعوای بعدی همه نو از سریم
آه
ابدی روی روحتو سرش//ولی نمیتونی بگذری از سرش
چون هیچکی آخرش//هیچکی اولش نمیده اون حسو وقتی هستی بغلش
کرنلا- کروس
مثله یک، دو، سه بودیم چه ساده //همو که دیدیــــم یادتـــــه
مثله الفبا ما اولین بار//همو فهمیدیم یادتــــــــه
نگـــــو فرقی نداره//نگو فرقی نداره//زندگی بی من
کرنلا- ورس2
بی تو معنی نداره//بی تو معنی نداره//این زندگی نـــــه
تو مهمونی حرف میزنیم// یادمون میرفت دورمون بود جمعیتی
موجای منفی بقیه رو غرق می کردیم//آره گفتیم مثله جو زمین
جذب منی و تا صبح با هم غلط میزدیم//نمیدیدیم کرده تلخی کمین
ساده بودم منو خر میکردی//معلوم نبود کجا بودی با کی خرج میکردی
هردفعه بریم **//سر پولت میرن بالا میشن آویزونت
ولی میخوان تورو واسه پولت//میان میان دورت واسه حالو حولت
من تورو میخوام عاشقونه//ولی فکر کنم اونو داشته باشی خوبه
برو دیگه نزار پا به خونه//چون نمیشه دعوا باشه کارمون هـــــــی
کرنلا- کروس
مثله یک، دو، سه بودیم چه ساده //همو که دیدیــــم یادتـــــه
جهان رپ-وب دوست داران و هواداران رپ فارس
مثله الفبا ما اولین بار//همو فهمیدیم یادتــــــــه
نگـــــو فرقی نداره//نگو فرقی نداره//زندگی بی من
بی تو معنی نداره//بی تو معنی نداره//این زندگی نـــــه
عرفان-ورس3
این رابطه رو نمیدم بره//گوش نمیدم من کسی هم بگه
حسی که وقتی خوبیمو بهم میدیو//نمیتونه هیچ کسی بهم بده
این رابطه رو نمیدم بره//گوش نمیدم من کسی هم بگه
حسی که وقتی خوبیمو بهم میدیو//نمیتونه هیچ کسی بهم بده
کرنلا-ورس4
نمیشه ولش کرد//نمیشکنه طلسمم
گیره دل تو به دل من//وصله اسمت به اسمم
کرنلا- کروس
مثله یک، دو، سه بودیم چه ساده //همو که دیدیــــم یادتـــــه
مثله الفبا ما اولین بار//همو فهمیدیم یادتــــــــه
نگـــــو فرقی نداره//نگو فرقی نداره//زندگی بی من
جهان رپ-وب دوست داران و هواداران رپ فارس