آهنگ هولوکاست سومین ترک آلبوم ریل کاری پر از تیکه به همه متن این آهنگ از جهان رپ

هولوکاست به نسل کشی آلمان نازی و هیلتر بر اساس نژاد، مذهب و ملیت اطلاق میشود و با این کار کاملا مطابقت داره. +این لینک پیشرو کلا افتاده به ملتفت و هیچکس و داره دوستای قدیمیشو دیس میکنه(دوست قدیمی،نه دوست قدیمی)


دانلود آهنگ با لینک مستقیم:

کیفیت 128

 کیفیت320


متن آهنگ:

تَـ تَـ تَـ

وقتی فاز میگیری باهام
میای جلو ازم یاد میگیری چ***ل
شاخ باز در آری شیر بازه آسون صاف میریزیم ل***ت
ما با تاس میریم نه با داس
وقت تماشای هولوکاست رپ پارسه
ملاقاته من یه جامپه
مث دیدن دکتر دری تو کامپتن
خیلی شاخ تر از صامت سابق
کامل و وارد و خالص
همش یه صدا تو گوشم میگه
برنده منم با سند و ورق
دوسم دارن وقتی درنده ترم
جهت قلم وقتی میره طرفه طرف تلفه طرف
بذا جلو بریم قدم به قدم
مواظب باش رو کمرت نرم عربده زنم
صداتو نشنوم چون مث کله کرگدنه گردنم
هرقدم توو منطقتون گنده باشی پروندتون دست ماست
مث دب اصغر و اکبریم یه تیم ستاره قهرمان
رپ پارس و بچه دار کردم دست خالی سمت گاو رفتم شاخ کندم
یادتون دادم ف***ک رپی چطوری بگیرین
گندم به دنیا بیاین بتونین بتنی بمیرین
اما پیشرو قبل اینکه فکر کنی به چیزی
که حتی رپ من مث دادن هروئین به پیر زنه
نمیخوام فکر کنی به زیر و بمش فقط کله تو تکون بده
بذار دهن من کلماتو مث مرسدس بنز برونه
زلزله ریل منه
پله پله میشه رونمایی پول نداری گوش نده چون
ریل نتیجه کلی تو تنهایی خوندنه
تاجای طلایی رو روو سرم بذارین
نگو رضا پول پرسته ل***شی
یه جای آهنگی که توش میگه ذوزنقه خالیه
عالیه

فکر نکن میرم پا جاش(فکر کنم تیکه به هیچکسه)

وقتی فاز میگیری باهام
میای جلو ازم یاد میگیری چ**ل
شاخ باز در آری شیر بازه آسون صاف میریزیم ل**ت
ما با تاس میریم نه با داس
وقت تماشای هولوکاست رپ پارسه
ملاقاته من یه جامپه مث دیدن دکتر دری تو کامپتن
خیلی شاخ تر از صامت سابق کامل و وارد و خالص
بیا جلو ببینم چی بلدی مگه اصلا بلدی

پُستو بی طلبیت (پست و بدون اینه کسی گوش بده)

(بیت نامفهوم)

 تو رپت میزنم میرم و تو بازم میطلبیدم
من میبینم بیشتر از دیدم و واسه اینه میپرستینم
این طرف میان از اون طرف میگن
پول پرستی رسم اصله میکشه تو خودش
پیشرو از این کار دست نمیکشه رو دوره و قطع نمیشه
تو دو متر در نمیره  تو کویت هنوز حس قلم زدن دارم توی ونک
جا رفت ولی من شاهم توی قلم توی فلو توی بیت
روبرمو کلی میز سیخ اگه روزی بهم خوردی روی بیت
لت و پارت کردم ازم ناراحت نشو بهت دادم قول پیست
بیا کورس بندازیم روی بیت پر پیچ
رانندگی رو تجربه کنی پیش خود شیر
پره پیچه جاده رضا قول نمیده واسه
چون این جاده لعنتی پره بیشه زاره
وقتی ما در حال کاریم تو پشت میز پارتی
فاز میگیری باهام میای جلو ازم یاد میگیری چ***ل
شاخ باز در آری شیر  بازه آسون صاف میریزیم ل***ت
ما با تاس میریم نه با داس
وقت تماشای هولوکاست رپ پارسه
ملاقاته من یه جامپه
مث دیدن دکتر دری تو کامپتن
خیلی شاخ تر از صامت سابق
کامل و وارد و خالص
چقد بده وقتی بیرون میری جواب سلام
کسی نده و بمونی خونه خرابه خراب
پدر مادرت بشه گرفتار طناب طلاق
اون وقت حس میکنی کثافته تمام جهان
من با تمام کمال شده بودم سوار زمان
اما زندگی آتیش زده بود ترانه سرام
من عاشق بودم عاشق بوی آبی
بوده پاپیچ همیشه یه کوره آتیش
تو زندگیم روشن کرد یه نور تاریک
همین راه منو کشونده بود توی مارپیچ
تو تو پاریس داف میاوردی دوتا دوتا
من رو ورقم میخوابیدم و بودم صبحا خمار
من با فکرم جلو میرفتم و تو با شعار
حالا من با جواب جلو میرم و تو با سوال
تو خیابون میندازن ازم عکس یادگاری
من رو تختم تو گرفتی جو پادشاهی
بگیر بشین که استاد این بالا بالاهاست
حالا نوبته توئه بیوفته دنبالت باراباس
تو با ماشینت بودی ما میکردیم پیاده روی
الان ماشین نداری واسه بابا قیافه نگیر
چون باید شکسته شده از زیاده رویت
حالا ثروت به ما میگه دیگه پیاده نرین
بفهم چی به سر آدما میاره زمین
من الان همه چی دارم و تو یه بیکار فقیری و یه بیچاره همین
که به دیوانه ترین تبدیل شدی و
گرفتی بیخوابیه شدید

وقتی فاز میگیری باهام
میای جلو ازم یاد میگیری چ***ل
شاخ باز در آری شیر بازه آسون صاف میریزیم ل***ت
ما با تاس میریم نه با داس
وقت تماشای هولوکاست رپ پارسه
ملاقاته من یه جامپه
مث دیدن دکتر دری تو کامپتن
خیلی شاخ تر از صامت سابق
کامل و وارد و خالــــص