آهنگ هوک از رضا پیشرو کاری زیبا و گنگ و دومین آهنگ از آلبوم ریل می باشد.متن این آهنگ از جهان رپ

*دراین آهنگ به کیا تیکه انداخته شده:سروش هیچکس،فدایی،کلا مقیمای پاریس،کمپانی پرشین کتس

*هوک یک نوع ضربه به صورت حریف در ورزش بوکس میباشد این لینک

«اینترو»
گوشاتونو تیز کنید من که اینجا واستادم قدر یه حبس ابدی تو رپم پس ســـــر پایین
میزنم هــــوک میپاچه از لبت خون
اگه نکشتمت چون بار اولت بود هــــــــوک
به سیمان زدم و پوچ  چون باید واس قمار با ما باشی دربه در پول هـــــــــوک
میپاچه از لبت خون اگه نکشتمت چون بار اولت بود آآآآ
یه لیوان زدمو توپ واس قمار با ما باید باشی دربه در پــــــــول
همه بهم میگن نقاب بزار اون موقس که تراولا تموم نمیشن
تهران وگاس میشه نمیدونم همینطورم هست
انگار هلندم صداتو نشنوم
 نبینم که یه درصدم جلوم بشه صدات بلند تر
اگه بلند شم پایین تنت میشه پر از کف نشین دورم جمع
عکس عکس حرف ترک هشتگ رپ جنگ
میمونم تهش من همه میدونن برقم نمیری بیرون از مرزم به پشمم
دیوونم کردن اونا که دستامو گرفتن خوب میدونن گرمم
حتی طرفدارای دو آتیشت تو دیروزم غرقن
از عمو فیروز میخونن اتفاقا خیلی شبیه عمو فیروزم هستن

(این قسمت تیکه به هیچکس)

اینا سیمایین که به فیوزم وصلن خیلی وقته من میدونم غرقم
میزنم هــــــــــــــوک میپاچه از لبت خون
اگه نکشتمت چون بار اولت بود هـــــــــــوک
به سیمان زدم و پووچ چون باید واس قمار با ما باشی دربه در پول
 هــــــــــــــــوک
میپاچه از لبت خون اگه نکشتمت چون بار اولت بود آآآآ
یه لیوان زدمو توپ واس قمار با ما باید باشی دربه در پول
انقد دورم شلوغه انگار تو شب کریسمسم همه شُدن محو تریپ بگم(منظور تیپ بگی)
همه دریفت زنن منم دریب زنم میریم فشن
رو نیمکتم میشینمو درینک فقط
وقتی میریم محل چیلیم فقط میزننو با یه پیرهن چار خونه ی لش
  دستمال سرو میبندن تو دست
بعدش بریک دنس از شرق جیم میشیم میریم غرب، غرب میریم شرق
درس میدیم رپ به هم دیگه کَپ میدیم قرض
مدین رپ خالکوبی رو دستمون مثه سه ایکسم، بیسم
به گولاخاتون بگو بایستن مافیای ما نمیشه پلمب به هیچ وجه
منم هیچ وقت نمیزم بلف به هیچکس
همیشه به من بگو رپ گاد دست صاحب بدو میگیره سگ گاز
جک دالتون هرچی داری از ماست

پرشین کتس باس بره کف پارک(تیکه به کمپانی پرشین کتس)

میزنم هـــــــــــــــــوک میپاچه از لبت خون
اگه نکشتمت چون بار اولت بود هووووک
به سیما زدم و پووچ باید واس قمار با ما باشی دربه در پول
هـــــــــــــوک
میپاچه از لبت خون اگه نکشتمت چون بار اولت بود آآآآ
یه لیوان زدمو توپ واس قمار با ما باید باشی دربه در پول
«جهان رپ»