متن آهنگ "کی خوبه کی بد" آهنگی شنیدنی و ماندگاری دیگری از علیرضا جی جی،بهزادلیتو،سیجل و نسیم.با جهان رپ همراه باشید...


«کروس-لیتو»
کارای بد واسه من و تو رو زمین اومد
کارای بد ، یه کمش نه که اونقدر
کارای بد واسه من و تو روز زمین اومد
تقصیر دوتامونه ، نگو کی خوبه کی بد
کی خوبه ، کی بد ، میریم خونه دیر وقت
داریم یه خورده ای فرق ، زیر این آسمون بی سقف
«سیجل»
شیطون ولی ملعون نه ، هرچی که بت میگم من اون نه
تو ام نه ، تُخس ترین مونث
نمیدی منو راحت تو از دست نه
میدونیم تش پُره است
ولی هر روزه با هم جشنواره است
آتیش بازی مارو میشناسی ، هردوش با هم هار و احساسی
میترکونیم مثل آب و اکستاسی
دوستی که چند سالشه ، هرجا که میریم جنجالی شه
آره لغزم نمیریم و خطرناک
این عشقه نمیشه تا ابد خاک
چون هرچی که آسمونی بوده
اون بالا واسش پاسبونی بوده
پس پاسبون شکر گذارتیم
ببخشید اگه رُک و واضحیم
تو این دنیای بی در و پیکر
دنبال تیکه گُم پازلیم
فردا قشنگ و رنگی ، انقد که جلوش دیروزمون زشت
تنامونم میسوزه از عشق
با این حس و حالمون(یا استقلالمون) ، داره این پیروزی ارزش
«کروس-لیتو»
کارای بد واسه من و تو رو زمین اومد
کارای بد ، یه کمش نه که اونقدر
کارای بد واسه من و تو روز زمین اومد
تقصیر دوتامونه ، نگو کی خوبه کی بد
«جی جی»
هرچی که حس خوب بده ، امشب زدیم تا که نصفه جون بره
میمونید برام مثل کوهی که ، تو سر من شلیک شدید
تا مغزمو باز هم مینکتریس(فیلم ماتریکس-کامپیوتره) کنین
میام توی دنیای خودم ، بی خیال حده و بنیاد دورم
منفیا چقد دور ما پُرن ، آینده زیر پامه
دیده بان ، شانسم میره پای تاس
ولی اخر ایده های خاص ، اون باده زیر بال ماست
سفت رو تن تیره با لباس
این حیوون دو پا ارتش جارو ، میره با سپاس
عشق ، کلمه ای کوچیکیه برا داستان ما
موسیقیه نُتاش مال ماست
میریم جلو با بادبان باز
هرکدوم برسیم به جایگاه خاص
دنیا به یه لحظه گیر نیست
واسه اینکه با هم برقصیم دیر نیست
این همه وایستادیم ، اینم روش
برا تو قلبم هیچوقت نمیخوره تو سینم جوش
«لیتو و نسیم»
تا وقتی اینجایی ، مهم نیست چی میشه
تا هستی بیداریم ، تو میگیری پیشت
من و اون کنار هم ، اون بالا قدما ولی خسته واقعا
کنار هم تا آخرش ، بهترین لحظه هامن
کنار هم ، تا آخرین نفس
با همین نترس چون که
کارای بد واسه من و تو رو زمین اومد
کارای بد ، یه کمش نه که اونقدر
کارای بد واسه من و تو رو زمین اومد
تقصیر دوتامونه ، نگو کی خوبه کی بد
«لیتو»
دیگه عاشقم کافیه ، چاشنیه باقیه
صاف راه میریم لای زاویه ها پیچ
نمیزنیم ، حفظیم جاده رو زندگی جلو افتادیم ما چار هیچ
وابسته به هم ، محض احتیاط
رفتیم جلو ما تا مرز احتیاج
چفت هم بودیم فاصله کم
آره بود برامون حتی هر سه متر زیاد
 تو این دنیای کمر شکن
پس راه و جاده رو بلد شی بعد
نه که فلج شی ، زیر قسط سال و ترس
فس کار و درس ، حرص و مال و وضع
بدون فقط عشق مال و جشن
پس بیخیال اسم و رابطش
برو بریم ، پشت هم همین
محکم تر بده مشت اولی
من و تو دو تا قطب برعکسیم
جاذبه ، جفت به هم وصلیم
ماجرا داریم پشت هر عکسی
خوش اخلاق تو اوج بد مستی
له ، باز ما چاله ایم
دو تایی با هم ، راه و چاره ایم
جلو بقیه مغروریم ، برا هم دیگه خاک و چاله ایم
«کروس-لیتو ونسیم»
کارای بد واسه من و تو رو زمین اومد
کارای بد ، یه کمش نه که اونقدر
کارای بد واسه من و تو رو زمین اومد
تقصیر دوتامونه ، نگو کی خوبه کی بد
کی خوبه ، کی بد ، میریم خونه دیر وقت
داریم یه خورده ای فرق ، زیر این آسمون بی سقف

«جهان رپ»