صادق واحدی(ملقب به صادق)متولد 7اردیبهشت 1369 کرج میباشد و جزء با استعداهای رپ فارس نیز میباشد.صادق در 13سالگی به علت شرایط کاری پدرش مجبور به ترک ایران و مهاجرت به ارمنستان شد.
اولین کار صادق بعد از آشنایی با حصین "جفت کفش"نام داشت که به نوعی صادق بعد از این کار در رپ فارس مطرح شد،این کار محبوبیت زیادی داشت.بعد از "جفت کفش"صادق آلبوم"صبح به خیر ایران" را منتشر کرد،میتوان گفت اکثر محبوبت فعلی صادق به خاطر آشنایی او با حصین میباشد.
وی با افرادی دیگری همچون سوگند و جاستینا نیز همکاری نموده است.
به گالری که جهان رپ از این خواننده و محبوب رپ فارس جمع آوری نموده توجه کنید...
برای مشاهده تصاویر و دانلود بر روی آنها کلیک کنید: