جهان رپ | متن آهنگ گرگ از امیر تتلو ، حصین و رضا پیشرو در ادامه مطلب ...
«تتلو»
پرده ها رو بکش کنار
بزار نور بیاد تو
یه شیرینی مهمونم کن
ازم معذرت بخواه
بزار آروم باشمو سر به راه
من بیخیال بره هام
بیخیال بره هام
«پیشرو»
بگو چی تو ذهنته وقتی روبه روت منم
روبه نور مثه کوه نور
با یه جیب پر پول
با دل شیر
یکه بیت(نامفهوم)
پر انرژی توی پورشه سفید
پشت رفیق
مخ ترکید توی رپ فارسی
زیر دستامون صد هزار تیم
همه شاخیم
همه آرتیست
حرکات همه فابریک
همیشه آماده روی بارفیکس ماها گیر
ما کلماتو جا مینداختیم
رپ پارسی میشد توی تاریخ جاوید
از هیچی تاکتیک ساختیم
همیشه منو مثه یک شاه میشناختین
حتی از سنگم آتیش (نامفهوم)ساختیم
بازی با ما یعنی آتیش بازی
دشمنا رو آشتی دادیم
دیگه هیچ جوره توی پارکینگ جا نیست
مشکلاتو خواستیم داشتیم
صدای بمب کنار خاک ریز عادیه
کسی بینمون آب زیر کاه نیست
بهترنارو تو آرشیو داربم
«تتلو»
پرده ها رو بکش کنار
بزار نور بیاد تو
یه شیرینی مهمونم کن
ازم معذرت بخواه
بزار آروم باشمو سر به راه
من بیخیال بره هام
بیخیال بره هام
همیشه میخو به چکش زدیم
برعکس همه به جاهای بد مشت زدیم
خیلی دوره پشت سریم
تا اومدیم یاد بگیریم شدیم کارتکسو انگشت زدیم
نمیشه به هم فحش ندیم
نمیشه به هم فحش ندیم
تو من یه گرگ بزرگ شد یه پرفسور مرد
یه غد تو گود ذوب شد
(اگه درست شنیده باشم به دورانی نوجوویش اشاره میکنه که آدم غد و یک دنده ای بوده و مجبور شده توی جامعه حل بشه.غرور نوجوونی و جامعه خشن)
تو شهر از گنده پر شد
هرکی اومد زد و کشتو بردو خورد
سرنوشت بچه هامون تند و تند تو عقده گم شد
دیدی آخر چطور شد
دیدی آدم چه گرگ شد
پرده ها رو بکش کنار
بزار نور بیاد تو
یه شیرینی مهمونم کن
ازم معذرت بخواه
بزار آروم باشمو سر به راه
من بیخیال بره هام
بیخیال بره هام
«حصین»
اَاَاَ خیلی وقته بیخیالم
اینو توم خوب دیدی یا نه
کم کار شدی میری یانه
اگه نه که بیریز همشو بیخیالم پر کن
هه
بزا بره بالا کنتر
من جر دادم نه تو مفت خود
جفت پا میرم توی در فقلو
تا درس بشه برا اون که گ*ه خورد
پشت سرم
همشون مفت برن
هه
میبینی میگیرم قله رم
اَ اینا همشون گرگ ترم
بهشونم بگین الکی پَـ تند نرن وایستا
جلوم میله بوده پارسال(اشاره به دوران زندانی بودنش)
هه
من شدم برنده ی داستان
بد باک پره
میرم پی بازتاب با دستی که خاکیارم کرد آسفالت
همو تازم ببین
تو فهمم درکی از بازنده نی
پَـ هرچی راه هست میریم
اینجا زدنو همرو ما بخشیدیم
اَه
ببین تو این دل پر مه
هنو یه صدای نابی است
اونکه جامعه رو دوییده سفته پَـ این زخما بی فایدس
ببین تو این دل پر مه هنو برا توهم جایی هست
اینو میشه دید فقط اگه پردرو بدی کنارو بدی لایه دست
«تتلو»
پرده ها رو بکش کنار
بزار نور بیاد تو
یه شیرینی مهمونم کن
ازم معذرت بخواه
بزار آروم باشمو سر به راه
من بیخیال بره هام
بیخیال بره هام
جهان رپ | متن آهنگ گرگ از امیر تتلو ، حصین و رضا پیشرو