جهان رپ | متن آهنگ خاک کاری از سیجل ، لیتو و نسیم در ادامه مطلب ...
(سیجل)
یکی دوتا س+ک+س+ی باهامه
عشق و حاله جن سی کامل
نصفی ودکا استکانه(نصف ودکا تو استکانه)
جوری میریم بالا انگار فستیواله
هوا خوب استخر و ردبول
هرچی که میخواد میخوام بگه بام
صاف برم جلو بچسبم به سقف مایکل آنجلو
توی فکرنه راز گنجه تو
فولی آخرش بایه پنج و دو
زندگی یه فلسفس خوش باش تا بیافتی اَ نفس
ماراتن کاریم
هرچی که میخوامو ماها چون داریم
تا دور همیم
آره آناکونداییم
منو هرجا هرکسی دید
خیلی شیکو مجلسی
سطح کار بالاست
مینیموم کارای با سمت باهاماست
شب شانس ماست
خطه لاماهاست
(لیتو)
همه حرفارو زدیم بحث ماندلاس
خوشحالم خاکی بار اومدم
گفتن نه شاکی باز اومدم
محکم و قوی چار دیوار خونمم
پر کردم با ایمان کوله رَم
میریم باهم سانبار تا تش
پَ رارو بلدم کاپتان با نقشم
نه که بیخودی با بادبان بلند شم
اگه هوا بده آفتاب باشم گرم
میرم آروم ریز من رو موضوع
جدی نه با نیش خنده پرو
براق رومَ شیکم و خوش رو
زندگی میره میگذره چون زود
ول بگرد با این فکر که
ندارشودل نگرانی
کارما خوابونده داس پشتمون
هرکاریم کنیم دعاست پشتمون
میدونم داریم هر دو تقصیر
جمع خوبه بیخیال ضربو تقسیم
نریم دنباله جنگ با هم تیم باشی
بنویسیم با هم از نو تقویمو
عمر میره زود به هر حال سریع
بهتره گوش به حرفا ندی
بقیه کین تو الماس منی
میدونی که توهم تهش واسه همیم
اگه بد بوده قبلا فاز لی(لیتو)
الان دنبال لبخنداس
چار قدم راست تا مرز و بوم خوش
هار میشم الان هرکدوم دور از خونه
همینه باکم وقتی با توام زمینه خاکم
سلامتی اون بالاسری
که درارو برامون همیشه وا کرد
(سیجل)
خاک،آتیش،آب،باد
داغون نه آباد
بهشتم اینجاست که زشت ترین جاست
چون توش ما آزاد
قشنگیارو انتخاب میکنیم
بدیارم زنده خاک میکنیم
افتخار میکنیم به عمق نگامون
درمیاد اَ تو نقطه چشامون
نمیزاریم گیر کنه عقده ی جامون
اگه بال نیست آسمون هست
امسال نیست باز یه روز هست
که میشه توش باز خدا رو دید
سیبو از درخت باز دوباره چید
حوا آدممون کنه
با هم عالممون پره
این زمینه که مادرمون شده
*شب آفریدی،شمع آفریدم
*خاک آفریدی،جام آفریدم
*بیابان و گلزارو و باغ آفریدی
*خیابان و گلزار و باغ آفرید …
(این بیت بین آهنگ خونده میشه)
(نسیم)
همه ی عمر  مثله یه بااااااده
که میادو میبره همه چیزم چه ساده
همه ی اون مثله،مثله یک راهه
که میبردمون اونجا که سابق
جوابش با ماست
جوابش با ماست
دلایل بالا
دلایل بالا
جهان رپ | متن آهنگ خاک کاری از سیجل ، لیتو و نسیم