دانلود آهنگ زبر از شایع و حصین

جهان رپ|متن آهنگ زبر از آلبوم دوبه شک حصین و شایع در ادامه مطلب ...

(حصین)

خیسه همه ور رام

دنیا بر هنگو پام

چون هه کجه رام

 لیزه همه بر(ور) رام

تیزه ولی سر پام

 شیب مسیر رو دیدم مـــن

کمه تا

رسیدن تش(تهش انتها)

پَه تشه رسیدم

من کل رارو یجا جوییدم

رام نمیشم هیچ جوره

نه

سر راهم همیشم(همیشه هم)پیچ بوده"مرگ"

زندگی برام خاطره چی

اَ همه چی از باختگی که سنگینه میگی اگه نبره چی

اَ همه چی اَ بردی که شیرینه اُ میدونی که هنو تازه اولشی

هه

نــــــه من میبازمو بعد برد

میخوایی ببینی پس صبر کن همین

یه جوری میبرم ببینی چپ کنی زمین نـــــه

اُ وری پـَه کجا ماهیگیری

ماهیگیری شک نکن اَ اینجا تو خالی میری

بــاز شدم خار چشات معلومه

پَه سری بعدم منو دیدی کم برو لای گیری

تو جات جای دیگس نیا اینجا پیش ما ها نی

خیلی مچکرم پَه

هنو نمیدونی اینی که داری بوده ماله کــــــــی آره واقعا که خندس

چشات وا کن ببین اینا همه بوده ماله من

اما چند وقته کَندم

جانمونی شیری آره برو برو برو پَــــــــــــه بکن صحبتو کم تر

(شایع)

شیر تو شیرم شمشیر تو جیبم

چطورم به نظرت بده شیر روحیش

قوی تر اَ خودم جز خدا نی تو دیدم

حتی از سینه ی قبرستونم شیر دوشیدم

اومدم برا جنگ

حواسم پرته چیزی نی

پَه نیا دیدنم با جعبه شیرینی

من از پا دربیام بچه چی میگی

مگه با تانک ببندنم رو تخت کیلینیک

من با هر ماشین حسابی حساب کردم گفت باید به ساب ببری کنار پسر

برام دوتا  دوداَ جنس ناب تاپ

ببینیم این چی میزنیم میبینه چشم تابه تاب آه

هه

پَــــه ببین دوست خوب اینجا جاش نی

بچپونی خودتو زور چپون

هم صنفاتو میشناسم جور بجور

باد پنکه نمیندازتون تکون

ببین من ساختم جلوم جا راه پس پیش

"کفر" گفتنات روسرم جا آب یخ نی

اگه پیدامون نبود یجایی جعمیم که نیست جای هرکـــــــی

(حصین)

لب و دهن فقط لب و دهن پَه جنگ شه که سری میری سنگرو بغل

من اَ اونام که صحنه رو بغل

تو عمل تا مقر تا محل تا ابد اَه

لانتوری نرو تو نقش

من خودم مارم سبز شدی در خونم

اَه

میدونی تا بوده ما ادامه داریم میخوام بینم اَرو(از رو) میری یه رو(روز) یا اضافه کاری اَه

(شایع)

صاف رو این زمین سفت که خوب بفهمیش

تش میشه قضیه فید اَ وسط کلت

بزن یه سری به من هر از چنگایی(چندگاهی) تا قشنگ بفمی چمه

منو  پام رو زمین

توهمیشه سفت یه جور دیگه نو

ولی با همه ی شکل

روحیم با باخت جور تره تا نتیجه صفر شاید

تو ندونی ولی من آخرشو حفظم

هــــــــــــــــــه

جهان رپ|متن آهنگ زبر از آلبوم دوبه شک حصین و شایع